החשבון שלי

משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • וידאו קצר ואפיון משופר
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מקצוענית ותיקה
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק ציבורי
 • פיקסרית מקצוענית ותיקה
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מקצוענית ותיקה
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • וידאו קצר ואפיון משופר
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • וידאו קצר ואפיון משופר
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
  וידאו משוב פידבק פרטי (זמין רק לכם) פיקסרית או פיקסר מקצוענים הכל רגוע, טפלו בזה בנחת
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
  וידאו משוב פידבק פרטי (זמין רק לכם) פיקסרית או פיקסר מקצוענים הכל רגוע, טפלו בזה בנחת
סטטוס
מחכה לפרטים
זה הזמן למלא את הבקשה כדי שנוכל להתחיל
Landing page | Payoneer home screen and new promotion
Names of modules for review
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק ציבורי
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
טיוטה
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
מוצר לבדיקה
עמוד הבית של אתר חדש לגמרי
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
טיוטה
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
טיוטה
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
טיוטה
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
עמית טסטר
רכיב מונטיזציה במשחק
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק ציבורי
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
דף הבית של העולם
החלק העליון של הדף של הבית
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
עמית טסטר
עמית טסטר 3
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
hj
hg
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
בדיקוש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
דף הבית של העולם
דף הבית וזה
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מקצוענית ותיקה
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
DATREE
OVERVIEW
פרטי שירות
 • וידאו קצר ואפיון משופר
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מקצוענית ותיקה
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
סמוראי
מסך דוחות
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
שם המוצר
שם הרכיב
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
מוצר
רכיב
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
בדיקה
hg
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • וידאו קצר ואפיון משופר
 • פידבק ציבורי
 • פיקסרית מקצוענית ותיקה
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
בדיקה לאה
hg
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
בדיקהעכעכע
hg
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
פיקס מיי יואיקס
דף הבית
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק ציבורי
 • פיקסרית מקצוענית ותיקה
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
השם של המוצר
כאן כותבים את השם של הרכיב על הפרק
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
משוב חדש
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
WPBAKER
Video Render
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
שם המוצר
שם הרכיב על הפרק
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
שם המוצר
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
שם המוצר
שם הרכיב על הפרק
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
שם המוצר
שם הרכיב על הפרק
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה נשלחה
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
שם המוצר
שם הרכיב על הפרק
פרטי שירות
  וידאו משוב פידבק פרטי (זמין רק לכם) פיקסרית או פיקסר מקצוענים הכל רגוע, טפלו בזה בנחת
סטטוס
הזמנה נשלחה
אתר הגיוס לשירות המדינה
סוכן חכם
פרטי שירות
  וידאו משוב פידבק פרטי (זמין רק לכם) פיקסרית או פיקסר עם מיליון ניסיון הכל רגוע, טפלו בזה בנחת
סטטוס
הזמנה נשלחה
fixmyux.com
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק ציבורי
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה בטיפול
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
בלוג
עיצוב כללי של האתר
פרטי שירות
 • וידאו קצר ואפיון משופר
 • פידבק ציבורי
 • פיקסרית מקצוענית ותיקה
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה בטיפול
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
עמית טסטר רוסלן
ממתין לך להזנת פרטים ושליחה.
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק פרטי (זמין רק לכם)
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
הזמנה בטיפול
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
מוצר לבדיקה
עמוד הבית של אתר חדש לגמרי
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק ציבורי
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • רגיל - 7 ימי עסקים
סטטוס
ממתין לתגובה
נדבר עוד 7 ימי עסקים אם לא קודם...
עמית טסטר2
רכיב מונטיזציה במשחק4
פרטי שירות
 • משוב וידאו
 • פידבק ציבורי
 • פיקסרית מאפיינת מקצוענית
 • מהיר ביותר - 3 ימי עסקים
סטטוס
פרויקט סגור
נדבר עוד 3 ימי עסקים...
המוצר של טראמפ
דף הבית של המוצר
פרטי שירות
  וידאו משוב מקוצר + אפיון משופר פידבק ציבורי (שיוריד לכם את המחיר) פיקסרית או פיקסר עם מיליון ניסיון הכל רגוע, טפלו בזה בנחת
סטטוס
פרויקט סגור

מחכים לסדר לך את המסכים!

צוות הפיקסרים שלנו נרגש, ערוך ומוכן להראות לכם מה אנחנו יודעים ולקחת את המסכים שלכם לרמה הבאה.
מוכנים לצאת לדרך עם ה-Review או האפיון המשופר שלנו?